Museet har siden 1913 samlet materiale knyttet til hadelandregionens kulturarv. På DigitaltMuseum ligger deler av de store samlingene gjenstander og fotografier som er digitalt gjengitt.

News

1 new objects last 30 days

About Hadeland Folkemuseum

HADELAND FOLKEMUSEUM er et friluftsmuseum som ligger i det nasjonalt verdifulle landskapet på Tingelstad i Gran kommune. Museet ble etablert i 1913 og er i dag en del av Randsfjordmuseene AS.

Sentralt i virksomheten står innsamling, dokumentasjon, bevaring og formidling av regionens materielle og immaterielle kulturarv. Museet driver utstrakt rådgivning og tjenesteyting overfor private og det offentlige og er engasjert i en rekke regionale og nasjonale fora. På knappe 100 år har samlingene utviklet seg til en unik kunnskapsbank for nye og gamle hadelendinger, for forskningsarbeid og skoleverket. Museet har et aktivt dokumentasjonssenter med bibliotek og leseplasser, betjent arkiv og veiledning i kildebruk. Ved avdelingen oppbevares drøye 500 hyllemeter arkivalia, rundt 90 000 fotografier og om lag 16 000 katalogiserte gjenstander. Hovedvekten av samlingene er fra etterreformatorisk tid, men en større samling arkeologiske gjenstander er deponert ved museet. Museets naturhistoriske samling oppbevares eksternt. I administrasjonsbygget finner du også vekslende utstillinger og en rikholdig museumsbutikk. I friluftsmuseet er store deler av bygningssamlingen tilrettelagt for besøk. Flertallet av de drøye 30 antikvariske bygningene har miljøskildringer og huser ulike utstillinger. Museet holder et høyt aktivitetsnivå med en rekke arrangementer og formidlingstilbud gjennom hele året.

Samlingsforvaltning er et prioritert felt ved avdelingen. Digital avfotografering og revisjon av samlingene er en sentral del av forvaltningsarbeidet og en kontinuerlig prosess. Stadig nye registreringer vil bli publisert på disse sidene etter hvert som materialet er tilfredsstillende digitalisert med fotografi og følgeopplysninger.

Museet setter stor pris på tilbakemeldinger og kommentarer til innholdet på disse sidene. Dersom du oppdager feil i postene, har ny informasjon eller utfyllende opplysninger oppfordrer vi deg til å kontakte oss.

Hadeland Folkemuseum is a part of

You'll find us here

Share to