Aluminiummuseet holder til i et av Hydros fabrikklokaler i Holmestrand sentrum. Museet formidler den rike norske tradisjonen for produksjon av aluminiumvarer, som ikke i uvesentlig grad har vært knyttet til hverdagslivet behov og kjøkkenet som arbeidsplass.

Nye objekter

Artikler

Om Aluminiummuseet

Videreforedling av aluminium har en lang historie i Holmestrand. Helt siden produksjonen til A/S Nordisk Aluminiumindustri tok til i 1919 har det vært stor aktivitet i fabrikklokalene. Bedriften ble etablert som datterselskap av A/S Høyangfaldene, Norsk Aluminium Company i Høyanger, for å videreforedle råmetall herfra. I dag er bedriften en del av Norsk Hydro.

Nordisk var den første bedriften her i landet som videreforedlet råaluminium til både halvfabrikata og ferdigvarer, og bedriften har introdusert varer i aluminium på en rekke felt i det norske samfunnet. Produktspekteret har endret seg etter som behovene og markedet har skiftet. Aluminiumbedriften har tilpasset seg endringene, men også vært med på å styre markedet. På flere områder er det gjort et pionerarbeid innen teknologi og produktutvikling.

I dag er det skrapmetall og resirkulert aluminium som utgjør det meste av råmaterialet. Men det er ikke bare råvaretilgangen som har gjennomgått store forandringer. Utviklingen har gått fra å være håndverkbasert og mekanisert til å bli stadig mer automatisert og datastyrt.

Tidligere ble det produsert flere typer ferdigvarer, og mest kjente er nok kjøkkentøyprodukter merket HØYANG. I dag (2016) er det først og fremst halvfabrikata basert på resirkulert aluminium som sendes ut av bedriften. Bedriften leverer først og fremst bygningsmaterialer, men er også stor innenfor hermetikkindustrien.

Aluminiummuseet is a part of

Share to