Falstadsenterets samling består av gjenstander og foto knyttet til Falstads historie, og til fangeleirer i Norge under 2. verdenskrig.

Om Falstadsenteret

Falstadsenteret ligger på Ekne i Levanger kommune i Trøndelag, i den bygningen som i åra 1941-45 var hovedbygningen i SS Strafgefangenenlager Falstad. Huset er oppført på 1920-tallet som del av Falstad skolehjem. I etterkrigstida fungerte det store murbygget som tvangsarbeidsleir, og senere som statlig spesialskole. Ved frigjøringsjubileet i 1995 ei museumsutstilling i kjelleretasjen, med fokus på stedets krigshistorie. Utstillinga var en videreføring av ei eldre utstilling, etablert av frivillige på midten av 1980-tallet.

Stiftelsen Falstadsenteret ble etablert i 2000, og er i dag ett av landets sju freds- og menneskerettighetssentre. Senterets hovedvirksomhet er knyttet til undervisning, forskning og formidling, med utgangspunkt i stedets historie og fangehistorie i Norge under 2. verdenskrig.

Siste publiserte foto

Siste publiserte gjenstander

Share to