Forsvarets museer omfatter de fleste typer militært materiell som har blitt brukt i det norske forsvaret de siste fire hundre år.

About Forsvarets museer

Forsvarets museumsvirksomhet har som formål å synliggjøre den betydning Forsvaret har hatt og fortsatt har i samfunnet. Museene skal bidra til å formidle militær historie, i tillegg til å gjenspeile den rolle og de verdier Forsvaret representerer i dag.

Forsvarets museer består i dag av syv konsoliderte museer. Mer enn 100.000 gjenstander er bevart i våre samlinger. De omfatter de fleste typer militært materiell som har blitt brukt i det norske forsvaret de siste fire hundre år. Her finnes et bredt utvalg, fra uniformsknapper til bombefly og fra munningshetter til stridsvogner. Luftforsvarsmuseet, Marinemuseet og Oscarsborg festningsmuseum er dessuten spesialmuseer innen sine fagområder.

Store deler av samlingene er elektronisk registrert. Her på Digitalt Museum har vi som mål å tilgjengeliggjøre så mye som mulig av våre samlinger. Registreringsarbeidet er gjort over lang tid og etter forskjellig registreringsmetodikk. Dette har ført til at data som i dag er registrert er av varierende kvalitet. Vi har i første omgang valgt å publisere en mindre del av samlingen der informasjonen er revidert og kontrollert. Arbeidet med å tilgjengeliggjøre flere objekter vil fortsette i årene som kommer. Skulle det være feil eller mangler i det som er registrert, ser vi fram til å høre fra dere som er brukere.

Forsvarsmuseet
Har røtter tilbake til Artillerimuseets modellkammer rundt 1860. Museet ble formelt åpnet 22. august 1978 og har forvaltnings-, forsknings- og formidlingsansvar for alle Forsvarets museer. Forsvarsmuseet har det overordnede ansvar for å presentere den militære historien i et bredt perspektiv. Hovedresursen ved museet er en gjenstandssamling i størrelsesorden 70.000 objekter.

Marinemuseet
Etablert i 1853 og ligger på Karljohansvern i Horten og er Norges eneste marinehistoriske museum. Utstillinger og gjenstander som omhandler marinehistorien. Museet har et dokumentasjonssenter med blant annet et bibliotek og et betydelig fotoarkiv, som delvis er publisert i denne portalen.

Norges hjemmefrontmuseum
Etablert i 1963 og utstillingene åpnet i 1970. Ble en del av Forsvarsmuseets organisasjon fra 1995. Utstillingene tar for seg perioden 1940-1945 med spesielt fokus på motstandskampen i Norge. Museet har bibliotek og arkiv.

Oscarsborg festningsmuseum
Etablert i 1995 og viser kystartilleriets historie og historien knyttet til senkingen av Blücher fra Oscarsborg 9. april 1940.

Rustkammeret
Rustkammeret ligger nær Erkebispegården i Trondheim og ble etablert i 1826. Rustkammeret har utviklet seg til å bli et hærmuseum og består av utstillinger om regional motstandskamp. Museet inneholder også fane- og minnehall, samt bibliotek.

Luftforsvarsmuseet
Åpnet i 1995 som en del av norsk luftfartssenter og samarbeider tett med dem. Forsvarets museer har faglig og driftsmessig ansvar for Luftforsvarsmuseet. Utstillingene omhandler den luftmilitære historien.

Bergenhus festningsmuseum
Ble etablert i 2004 og ligger på Koengen ved Bergenhus. Inneholder utstilling om kvinner i Forsvaret, motstandskampen i Bergens-området og militærhistoriske utstillinger med vekt på regional historie.

You'll find us here

Share to