Forsvarets museer omfatter de fleste typer militært materiell som har blitt brukt i det norske forsvaret de siste fire hundre år.

About Forsvarets museer

Forsvarets museumsvirksomhet har som formål å synliggjøre den betydning Forsvaret har hatt og fortsatt har i samfunnet. Museene skal bidra til å formidle militær historie, i tillegg til å gjenspeile den rolle og de verdier Forsvaret representerer i dag.

Forsvarets museer består i dag av syv konsoliderte museer. Mer enn 100.000 gjenstander er bevart i våre samlinger. De omfatter de fleste typer militært materiell som har blitt brukt i det norske forsvaret de siste fire hundre år. Her finnes et bredt utvalg, fra uniformsknapper til bombefly og munningshetter til stridsvogner. Luftforsvarsmuseet, Marinemuseet og Oscarsborg festningsmuseum er dessuten spesialmuseer innen sine fagområder.

Store deler av samlingene er elektronisk registrert. Her på Digitalt Museum har vi som mål å tilgjengeliggjøre så mye som mulig av våre samlinger. Vi har i første omgang valgt å publisere en mindre del av samlingen som viser helheten i våre samlinger, men arbeidet med å tilgjengeliggjøre flere objekter vil fortsette kontinuerlig. Skulle det være feil eller mangler i det som er registrert, eller det er noe dere savner, ser vi fram til å høre fra dere som er brukere.

You'll find us here

Share to