Forsvarets museer forvalter de fleste typer militært materiell som har blitt brukt i det norske forsvaret de siste 400 år.

About Krigsminnesmerker i Norge

Forsvarsmuseet er hovedmuseet i Forsvarets museer og har røtter tilbake til Artillerimuseets modellkammer rundt 1860. I tillegg til forvaltning, forskning og formidling innenfor egen sektors historie har Forsvarsmuseet blant annet ansvar for å føre oversikt over krigsminnesmerker i Norge.

Over hele Norge er det reist en rekke minnesmerker over personer og begivenheter knyttet til krigshendelser og forsvarsrelatert aktivitet opp gjennom historien. De minner om mot og motstand og symboliserer grunnleggende verdier i Forsvaret. Det store flertall av krigsminnesmerker er reist på bakgrunn av lokalt initiativ, men Forsvaret har også selv reist krigsminnesmerker – både innenfor og utenfor militært område. Minnesmerker er med på å skape en felles kulturell referanseramme. De bidrar til at vi opplever et fellesskap med fortiden samtidig som vi får perspektiver på egen tilværelse.

Share to