Egge Museum er en videreføring av Steinkjer Museum som ble stiftet i 1929. Museet forvalter et enestående kultur- og naturhistorisk område med kulturminner fra hele vår menneskeskapte historie.

Nye objekter

Om Egge Museum

I flere tusen år har mennesker levd sine liv på Egge. Tallrike gravhauger og steinsettinger fra ulike tidsperioder ruver i terrenget og forteller på sin tause måte historien om forfedrene våre.

På Egge Museum kan du gjennom levende formidling bli tatt med tilbake til jernalderen, til høvdingsetet på Egge, til husmannsplassen, til gamle Steinkjer by eller hvor i historien du måtte ønske deg. Her kan du lene deg mot en gammel tømmervegg og reise i din egen historie.

Egge Museum is a part of

Share to