Drammens Museum for kunst- og kulturhistorie forvalter et bredt materiale av gjenstander, bygninger og billedkunst. Museet holder til på Marienlyst i Drammen og har museumsbygninger og parkanlegg flere steder i byen. Museet eier Gulskogen gård, Austad gård samt Friluftsmuseet i Bragernesåsen.

Nye objekter

Om Drammens Museum

Stiftelsen Drammens Museum ble opprettet i 1996 og består av tidligere Drammens Museum, grunnlagt i 1908, Drammen Kunstforening, grunnlagt i 1867 og Stiftelsen Gulskogen gård, opprettet i 1959. Museet drifter Holmsbu billedgalleri, Henrik Sørensens samlinger, gjennom konsolideringsavtale.

Drammens Museums samlinger av gjenstander, historiske bygninger og gårdsanlegg dekker de fleste aspekter ved norsk kulturarv. Gjenstandssamlingen består av ca. 50 000 registreringsnummer, og omfatter kulturhistorisk materiale av alle slag, billedkunst, møbler, redskaper og tekstiler – fra Drammen, Buskerud fylke og andre deler av landet og verden. Hovedtyngden av materialet er fra 1700- og 1800-tallet, men museet har i løpet av de siste ti årene satset på å supplere samlingene med norsk og internasjonal kunst og design fra 1900- og 2000-tallet. I 2013 åpnet museets japanske have, for med dette å sette et samtidspreg på museumsparken.

Share to