Drammen kommune sitt kunstregister er på vei ut i Digitalt Museum. Som en start på å tilgjengeliggjøre kunsten som tilhører kommunen, begynner vi med å presentere kunst i offentlige rom. Drammen kommune presenterer her over 70 kunstverk i offentlige rom. Kunstverkene kan oppleves av publikum døgnet rundt.

Nye objekt

Kunst i offentlige rom i Drammen kommune

Kunst i offentlige rom tilgjengeliggjøring samtidskunst til store deler av befolkningen. Alle de tre tidligere kommunene har siden midten av 1990-tallet hatt et økende fokus på kunst som en driver i byutviklingen. Gjennom opprusting i de mer tettbygde strøkene skapes det gode offentlige rom og møteplasser hvor kunst er viktig for identitetsskaping og opplevelser.

I Drammen by har bygging av Elveparkene og anskaffelse av skulpturer og sitteskulpturer til utendørs bruk bidratt til å endre byens omdømme. Nedre Eiker har stort fokus på kunst i offentlige rom, som f.eks. glassinstallasjonen “Leonardo@Mjøndalen på Wildenveys plass i Mjøndalen. I Svelvik åpnet Doktorparken i 2020 med en sitteskulptur. Disse kunstverkene og 70 andre er alltid tilgjengelig for publikum.

I 2022 vil også andre kunstverk i Drammen kommunes samling bli tilgjengelig digitalt.

Finn kunsten i kartet til Digitalt Museum

Share to