Mange av de viktigste kildene til Stavangers historie finner du i Stavanger byarkiv. 10 000 meter med papirarkiv, tegninger og kart, og 1,5 million foto. Arkivene er samfunnet og byens hukommelse. På lesesalen i Arkivenes hus kan du selv gjøre dypdykk i arkivene.

Nye objekter

Om Stavanger byarkiv

Stavanger byarkiv er Stavanger kommunens offentlige arkiv, og og holder til i Arkivenes hus i Stavanger. Byarkivet ble formelt opprettet i 1967, men hadde som byens kommunearkiv lesesal og arkivmagasin allerede fra 1918.

Mange av de viktigste kildene til Stavangers historie finner du i Stavanger byarkiv. 10 000 meter med papirarkiv, tegninger og kart, og over en million foto.Arkivene er samfunnet hukommelse. På lesesalen i Arkivenes hus på Ullandhaug kan du selv gjøre dypdykk i arkivene.

Stavanger byarkiv har som oppgave å ta vare på og dokumentere alle sider av kommunes og byens historie. Vi oppbevarer og formidler arkiver fra både Stavanger kommune, men også fra lokale bedrifter, foreninger, organisasjoner og privatpersoner. Byarkivet har over 600 privatarkiv. Byarkivet inneholder også arkiv etter tidligere kommuner som i dag er en del av Stavanger.

Share to