Midt-Telemark Museum er eit samarbeid mellom Bø Museum, Bø Prestegard, Evju Bygdetun, Hørte Dampfarveri og Sauherad Historielag for å drive attraktive og effektive kulturverksemder.

Nye objekter

Om Midt-Telemark Museum

Medlemene i Midt-Telemark Museum vil saman og kvar for seg vera viktige medspelarar for MidtTelemark kommune for å oppfylle målsettingane om sikring og formidling av kulturarven.

Share to