Bø Museum syner kulturhistoria frå kommunen Bø i Telemark på Digitalt Museum. Museet har store samlingar av folkedraktmateriale, hardingfeler, ulike handverk, frå landbruket og landhandelverksemd.

About Midt-Telemark Museum

Bø Museum er eit kulturhistorisk museum for Bø kommune i Midt-Telemark, grunnlagt i 1977.

Bø Museum er lokalisert til Oterholt (hovudsete), Kvennøya og Østerli i Bø. Bø Museum forvaltar 4 kulturhistoriske bygningar på Oterholt, 5 på Kvennøya og 4 på Østerli,. I tillegg kjem 2 bygningar på opphavleg plass ute i bygda. Bø Museum forvaltar med dette til saman 15 kulturhistoriske bygningar. Gjenstandsamlinga til Bø Museum utgjer totalt kring 10200 gjenstandar og fotosamlinga kring 6200 foto.

I tillegg kjem kring 230 privatarkiv og ei bokstamme på kring 10800 band. Bokstamma er digitalisert og kan søkast på i «Tidemann» på muset.

Tidlegare registreringar kan vera av varierande kvalitet, noko som i stor grad skuldast varierande registreringspraksis gjennom mange år.

Ei god, fagleg registrering av gjenstandar og foto er tidkrevjande og ikkje alt frå museet sine samlingar er derfor ferdig registrert og publisert i dag.

Bø Museum er takknemleg for alle tilbakemeldingar som kan hjelpe oss i arbeidet med å kvalitetssikre digitale registreringar i databasen vår.

You'll find us here

Share to