Atlungstad brenneri var et av landets ledende brennerier i siste halvdel av 1800-tallet og frem til avviklingen av den industrielle spritproduksjonen på Atlungstad i 2008. Brenneriet ble opprettet som industrielt kulturminne i 2013 og i 2019 ble det fredet av Riksantikvaren.

Sist publiserte objekter

Brenneriene i mjøsregionen spilte en sentral rolle i utviklingen av den norske akevitten. I dag er det en viktig oppgave å holde brennerianlegget på Atlungstad brenneri ved like og videreføre kompetansen i brennerifaget. Atlungstad er det eneste historiske brenneriet i Norge der det en periode av året er aktiv drift. Du kan følge potetens gang gjennom brenneriet fra potet til produktet vi er så stolt av; norsk fatmodnet akevitt. Kunnskapsrike guider tar deg gjennom historien til brenneriet og norsk industri- og akevitthistorie.

I 2013 ble brenneriet opprettet som industrielt kulturminne og i samarbeid med Arcus AS ble produksjonen av akevitt startet opp igjen i 2014.

3. desember 2019 ble Atlungstad brenneri fredet av Riksantikvaren.

Share to