Atlungstad brenneri var et av landets ledende brennerier i siste halvdel av 1800-tallet og frem til avviklingen av den industrielle spritproduksjonen på Atlungstad i 2008. Brenneriet ble opprettet som industrielt kulturminne i 2013.

Sist publiserte objekter

Brenneriene i mjøsregionen spilte en sentral rolle i utviklingen av den norske akevitten. I dag er det en viktig oppgave å holde brennerianlegget på Atlungstad Brenneri ved like og videreføre kompetansen i brennerifaget. Atlungstad er det eneste historiske brenneriet i Norge der det en periode av året er aktiv drift. Du kan følge potetens gang gjennom brenneriet fra potet til produktet vi er så stolt av; norsk fatmodnet akevitt. Kunnskapsrike guider tar deg gjennom historien til brenneriet og norsk industri- og akevitthistorie.

Brenneriet ble opprettet som industrielt kulturminne i 2013 og i samarbeid med Arcus AS ble produksjonen av akevitt startet opp igjen i 2014.

Share to