Akershusbasen

Akershusbasen MiA Museene i Akershus har omfattende samlinger som dekker et vidt spekter med hus, gjenstander, fotografier og arkivalier fra 1700-tallet til nåtid fra Akershus fylke. Temaer som tekniske industriminner, kystkultur og kunstnermiljøer er dekket i tillegg.

News

15 new objects last 30 days

About Akershusbasen

Akershusbasen er en felles samlingsdatabase for Akershusmuseet og Eidsvoll Museum.

Akershusmuseet har 17 avdelinger, se www.akersmus.no. De omfattende samlingene dekker et vidt spekter med hus, arkivalier, innbo og redskaper fra 1700-tallet til nåtid. Temaer som tekniske industriminner, kystkultur og kunstnermiljøer er dekket i tillegg.

Akershusmuseet har ca. 300.000 bilder, bestående av eldre innsamlede fotografier, bilder fra museets egne dokumentasjonsoppgaver og en stor samling Widerøebilder.

Eidsvoll Museum er lokalmuseum for Eidsvoll kommune og omfatter også okkupasjonshistorie og Feiring jernverk i tillegg til en stor bildesamling. Se www.eidsvoll.kommune.no.

Akershusbasen arbeider kontinuerlig med digitalisering av samlingene, og katalogen vil derfor stadig være i utvikling.

You'll find us here

Share to