Akershusbasen MiA Museene i Akershus har omfattende samlinger som dekker et vidt spekter med hus, gjenstander, fotografier og arkivalier fra 1700-tallet til nåtid fra Akershus fylke. Temaer som tekniske industriminner, kystkultur og kunstnermiljøer er dekket i tillegg.

News

410 new objects last 7 days

About Museene i Akershus

Akershusbasen er samlingsdatabasen for MiA – Museene i Akershus. Akershusbasen dekker kategoriene bygninger, gjenstander og foto. Arkivalia og immaterielle kulturminner publiseres i Arkivportalen.no.

MiA – Museene i Akershus arbeider kontinuerlig med katalogisering og digitalisering av samlingene, og katalogen vil derfor stadig være i utvikling.

MiA – Museene i Akershus har 19 museumsavdelinger, besøkssenter våtmark Nordre Øyeren og 3 kompetansesentra. Besøk oss gjerne på www.mia.no.

You'll find us here

Share to