Borgarsyssel Museum

Borgarsyssel Museum

About the collection

Borgarsyssel Museum ble stiftet i 1921 og ligger ved ruinen etter Nikolaskirken fra omkring 1115. Museet dokumenterer og formidler kulturhistorie fra hele Østfold fra middelalderen og fram til nå.

Details

  • Owner of collection Borgarsyssel Museum
  • Number of objects 1837

1 new objects last 30 days

Share to