Oppdalsmuseet ligger i naturskjønne omgivelser like ved Oppdal sentrum. Med et stort antall tømmerhus fremstår området som et unikt miljø fra slutten av 1500- tallet og fram mot midten av 1900- tallet.

Om Oppdalsmuseet

På museumsområdet finnes ulike bygninger som blant annet våningshus, fjøs, stabbur, kvernhus, eldhus, smie, jakt-bu, sæteranlegg, telefonsentral, ski-verksted for å nevne noen. Dette gir en fin mulighet til å studere byggeskikktradisjoner fra bygda.

I tillegg finnes en stor samling gjenstander og redskaper som hørte naturlig med i det daglige virke. Museet inneholder også flere spesielle samlinger/utstillinger som bør sees. Blant annet kan nevnes håndtverksutstilling med Oppdals berømte treskjærer Ole Moene, skiutstilling, skolemuseum, telemuseum, tekstilutstilling og sykehjemutstilling.

Det er stor aktivitet på museet gjennom hele året og i sommersesongen har vi åpent flere dager i uken der vi tilbyr omvisning, håndtverksaktiviteter, salg av lokal litteratur, kaffe og søtbit I tillegg samarbeider vi med arkeolog Anne Lise Fløttum som tilbyr omvisning på gravfeltet Vang- Norges største gravfelt fra Vikingtid, samt vandringer med pilegrimsveileder langs leden i Oppdal (gjelder grupper på forespørsel).

Bygningene og området på Oppdalsmuseet danner en stemningsfull atmosfære og er populært for utleie til ulike arrangementer slik som konfirmasjon, bursdag, bryllup, etterlag ved begravelser og dåp.

Velkommen!

Visit us

Share to