Samlingene til Norges Olympiske Museum forteller en spennende historie fra opprinnelsen i antikkens Hellas til de moderne vinter- og sommerleker vi har i dag.

Om Norges Olympiske Museum

Norges Olympiske Museum ble i 1995 etablert som stiftelse av Norges idrettsforbund (NIF), Lillehammer kommune, Oppland fylkeskommune og Maihaugen.

Museet ble åpnet av Kong Harald og Dronning Sonja 27. november 1997. NIF vedtok i august 2000 at Norges Olympiske Museum skal være norsk idretts nasjonale museum.

1. januar 2006 ble Norges Olympiske Museum konsolidert med Maihaugen. Stiftelsen Norges Olympiske Samlinger står som eier av samlingene.

OL-museet har unik presentasjon av hele OL-historien fra antikken (olympiske leker startet i Hellas 776 f. Kr.) til i dag. Museet har cirka 6000 gjenstander. Eldst er en myntsamling fra 550 f. Kr., yngst er olympiske medaljer og utstyr fra siste olympiske leker.

Store samlere er knyttet til museet gjennom innkjøp og gaver: - Per Jorsetts idrettsarkiv - Jan Staubos gavesamling - Hans Rodes medalje- og pinssamling, en av verdens største - Johan Jørgen Holsts frimerker fra alle OL i perioden 1896 – 1994

Norges Olympiske Museum skal som olympisk- og idrettshistorisk museum dokumentere, bevare, forske og formidle idretten gjennom historien. En viktig del av museets virksomhet er å samle historiske kilder som gjenstander, fotografier, film, arkiv og bøker, og formidle disse til alle som søker kunnskap om våre samlinger.

Norges Olympiske Museum er en del av Stiftelsen Lillehammer Museum.

Visit us

Share to