Nord-Jarlsbergmuseene var en avdeling i Vestfoldmuseene med hovedkontor i Holmestrand. Museet hadde faglig ansvar for virksomhetene Aluminiummuseet, Berger museum og Jernverket Eidsfoss.

Om Nord-Jarlsbergmuseene

Nord-Jarlsbergmuseene hadde et særlig blikk på Vestfolds industri- og arbeidslivshistorie, men hadde også forskjellige typer samarbeid og forvaltningsavtaler med stiftelser, museumsforeninger, historielag og bedrifter i Vestfold.

Det er samlingene er etter bedriften KORNI, etter Nedre Gausen Kompetansesenter og fra offisermessen Casino i Grefsrudleieren Holmestrand som publiseres her under Nord-Jarlsbergmuseene.

Visit us

  • Address Langgaten 45, 3080 Holmestrand, Norge

Share to