Næs jernverk er det best bevarte kulturminnet i Norge som kan fortelle om virksomheten ved de gamle jernverkene. Museets samling er knyttet til lokal og nasjonal jernverkshistorie.

Næs jernverksmuseum ble stiftet i 1991. Stiftelsen har som formål å utvikle og forvalte Næs jernverk som minne over jernverksdriften på Næs og i Norge, samt drive formidling og forskning omkring norsk jernverkstradisjon og – historie.

Jernverket ble opprettet i 1665 under navnet Baasland verk. Den første tiden forgikk deler av produksjonen en kilometer lenger sørvest fra der jernverket ligger i dag. I 1738 ble hele virksomheten samlet i området ved Hammerfossen, på begge sider av Storelva, og samtidig endret bedriften navnet til Næs jernverk. På dette stedet var det trekullbasert masovnsproduksjon av jern frem til 1909 og stålproduksjon helt til 1959.

Siden Næs jernverksmuseum ble opprettet er det blitt gjennomført gjenoppbygging og restaurering av produksjonslokaler og - utstyr. Samt innsamling av gjenstander som viser bredden og utviklingen i produksjonen ved de norske jernverkene. Ett utvalg av dette er å finne i våre utstillingslokaler på museet.

Det arbeides med å digitalisere samlingen og gjøre den tilgjengelig på Digitalt museum fra 2017. Gjenstandene kan være mangelfullt dokumentert, og vi setter stor pris på tilbakemelding.

Visit us

Share to