Namsskogan bygdesamling er en samling av museale gjenstander fra tidligere Namsskogan bygdetun. Namsskogan bygdetun ble opprettet på begynnelsen av 1980-tallet og er nå nedlagt. Gjenstandene er pakket ned og lagret i Namsskogan, men kan enkelt tas frem for å benyttes for eksempel i utstillinger. Alle gjenstandene er registrert i Primus og tilgjengelig på Digitalt Museum.

En del av samlingen står utstilt i Bjørhusdal gamle skole og kapell.

Namsskogan kommune er medeier i Museet Midt IKS, og en del av Distriktsseksjonen. Seksjonen består av to distriktskonservatorer som bistår kommunen med rådgiving innenfor både museums- og kulturminnefeltet.

Visit us

Share to