I Postmuseet kan du finne gjenstander og foto knyttet til Postens arbeid med å frakte brev og pakker rundt om til de mange tusen poststedene i Norge.

Om Norges Postmuseum

Norges Postmuseum ble etablert i forbindelse med Postens 300-års jubileum i 1947. Museet ivaretar et nasjonalt ansvar for posthistorie. Etter å ha hatt tilhold i posthuskvartalet i Oslo i alle år, ble museet i 2003 konsolidert med Maihaugen og flyttet til Lillehammer.

Norges Postmuseum har en gjenstandssamling og en fotosamling. I gjenstandssamlingen, som inneholder objekter knyttet til postarbeid og Posten Norge AS, finner du gjenstander fra slutten av 1700-tallet og frem til i dag.

I fotosamlingen finner du blant annet bilder av postfolk i arbeid, postkontorer, postvogner, postbiler, samt tog og fly som har blitt brukt til frakt av post.

I fotosamlingen finner du også digitale versjoner av stempelavtrykk fra ulike poststeder i Norge.

Norges Postmuseum skal som kulturhistorisk museum dokumentere, bevare, forske og formidle kunnskap om Posten Norge AS sitt virke. En viktig del av museets virksomheter å samle historiske kilder som gjenstander, fotografier, film, bøker, og formidle disse til alle som søker kunnskap om våre samlinger.

Norges Postmuseum er en del av Stiftelsen Lillehammer Museum

Visit us

Share to