Norsk Maritimt Museum har omfattende samlinger som dokumenterer norsk maritim historie, maritime næringer og kystkultur. Samlingene består av gjenstander av kulturhistorisk og arkeologisk opphav, kunstverk, fartøy, fotografier, skips- og båttegninger, privatarkiv, kart, bøker og tidsskrifter.

Om Norsk Maritimt Museum

Museets samlinger gjenspeiler teknologisk og kulturhistorisk utvikling særlig gjennom de siste 150 år. I tillegg til samlinger av kulturhistoriske og arkeologiske gjenstander som kunst, modeller, navigasjonsinstrumenter, arbeidsredskap og sjømannssuvenirer, har museet viktige samlinger som dokumenterer norske båtbyggingstradisjoner. Småbåtsamlingen, de flytende fartøyene Svanen, redningsskøyta Colin Archer og lystbåten Venus, oppmålingstegninger av norske tradisjonsbåter av Bernhard Færøyvik og Arne Emil Christensen samt konstruksjonstegninger av los-, rednings- og lystfartøyer av Colin Archer, Johan Anker og Bjarne Aas, representerer alle sentrale deler av norsk båtbyggingstradisjon.

Visit us

Share to