Favorittgjenstander i Teknisk museums utstillinger

Et lite knippe av de mange gjenstandene som er utstilt i Teknisk museum på Kjelsås - utvalgt fra alle utstillinger!

Share to

Add to a folder

If you want to keep your stuff, you need to .