Tverrsaler

Karmsund folkemuseum har 24 tverrsaler i samlingene sine. ”Bruresal” var mye brukt om disse salene, fordi mange kvinner fikk sin egen sal da de skulle gifte seg.

Share to

Add to a folder

If you want to keep your stuff, you need to .