Edvard Munch fotografert av Anders Beer Wilse

I 2013 er det 150 år siden kunstneren Edvard Munch ble født. Mange av de fotografiene vi er vant til å se av ham, er det fotografen Anders Beer Wilse som står bak.

Share to

Add to a folder

If you want to keep your stuff, you need to create a user or login.