Militära minnen i Västra Mälardalen

Bilder på soldattorp, soldater och befäl från Västmanlands regemente och närliggande regementen

List is empty

Share to

Add to a folder

If you want to keep your stuff, you need to .