Skinnebiler

NSB hadde et fåtall biler som gikk på skinnegang. Det vanlige var å kjøpe inn brukte biler som ble ombygd.

Share to

Add to a folder

If you want to keep your stuff, you need to .