Motordresiner

Norsk Jernbanemuseum har en del motortraller av forskjellige typer. Noen av disse vises i utstillingen. Her er alle.

Share to

Add to a folder

If you want to keep your stuff, you need to .