Søketips DigitaltMuseum

Det er enkelt å søke på DigitaltMuseum! Omtrent som hos Google og andre søkemotorer skriver du inn ett eller flere søkeord i søkeboksen og trykker på knappen ”Søk”, eller Enter på tastaturet ditt. I tillegg til den enkle søkeboksen finnes det også Avansert søking med flere felt. Mer informasjon om den finner du lenger ned.

På DigitaltMuseum finnes registreringer både på bokmål og nynorsk. For å kunne søke innenfor begge målformene, kan man i enkelte tilfeller bruke jokertegnet *, f.eks. hardangers*m for å søke fram treff på hardangersøm og hardangersaum. Dersom ordene avviker fra hverandre kan man bruke OR, f.eks. eske OR øskje.

Velg søkeord

Å velge riktig søkeord er nøkkelen til å finne den informasjonen du leter etter. Begynn med det åpenbare og bruk gjerne flere søkeord. Skriver du inn flere ord med mellomrom mellom ordene får du bare treff på objekt som inneholder samtlige ord i ditt søk. Et søkeord må innehold minst 3 tegn.

DigitaltMuseum skiller ikke mellom store og små bokstaver i søk. Det eneste unntaket er presiserte søk (se lenger ned) der OR (eller) / NOT (ikke) alltid må skrives med VERSALER for at søket skal fungere.

Når du finner et objekt som interesserer deg kan det være bra å søke videre med de ordene eller begrepene som står i feltene, f.eks klassifikasjon og emneord. Trykker du på et emneord, en benevning eller klassifikasjon får du opp et søkeresultat med objekt i samme kategori. På den måten kan du enkelt søke frem flere lignende objekter.

Begrense søket

Et standardsøk på DigitaltMuseum søker gjennom alle objekt fra alle institusjoner, men om du trykker på knappen ”Filter” til høyre for søkevinduet, kan du velge å begrense søket på forskjellige måter. Du kan f. eks begrense søket til bare en objekttype, f.eks fotografier, ved å markere den typen i listen.

I filtreringsboksen kan du også velge å søke i bare èn institusjons samlinger, eller i flere samtidig. Trykk i boksen ved hvert museum du vil søke i. Hvis ingen boks er markert, søkes det i alle institusjoner.

Er du på en institusjons presentasjonsside når du søker, blir søket automatisk avgrenset til dette museets samlinger. Her kan du også trykke på ”Filter” ved søkeboksen og velge objekttype eller markere/avmarkere ulike museer.

Vil du også ha treff på objekt som ikke har bilde, kan du krysse i ruten ”Vis også treff uten bilder” under søkeboksen.

Jokertegn for ukjente verdier

? eller * brukes for å erstatte ett eller flere tegn ved søket.

? erstatter et enkelt tegn – vil du erstatte f. eks to eller tre tegn skriver du ?? eller ???. F. eks. D?kke (vil gi treff på for eksempel Dukke og Dokke).

* erstatter null, ett eller flere tegn, og er ofte det mest brukte jokertegnet. F. eks gir søket Fiske* resultater som inneholder ordene Fiskebåt, Fiskeri etc. Søkordet A*el Lindahl vil gi treff på for eksempel både Axel Lindahl og Aksel Lindahl.

Anførselstegn

”Anførselstegn” rundt søkeordene finner de objektene som inneholder eksakt de ordene du søker etter i den eksakte rekkefølgen. F. eks ”Rustad gård” gir poster som inneholder hele den tekststrengen, men ikke objekt som bare inneholder ordet gård eller ordet Rustad.

Anførselstegn må også brukes om søkeordet inneholder spesialtegn + - ! ( ) { } [ ] ^” ~* ? : \ F. eks ”HF2007/17:20” gir treff, mens HF2007/17:20 gir 0 treff.

Kombinere søket med OR (eller) / NOT (ikke)

Du kan presisere søket ditt enda mer ved å kombinere dine søkeord med begrepene OR (eller) eller NOT (ikke). Husk at OR og NOT alltid må skrives med VERSALER for at søket skal fungere.

Eller-søk brukes nå man er ute etter enten ett søkeord eller et annet søkeord. OR skrives da med mellomrom mellom søkeordene. F. eks stol OR puff (treffer alle objekt som inneholder ordet stol og alle objekt som inneholder ordet puff).

Ikke-søk brukes for å utelate ord i søket, altså søke på poster som inneholder et søkeord, men ikke et annet. NOT skrives da foran det ordet som skal utelukkes. F. eks skisse NOT tegning (finner alle objekt som inneholder ordet skisse, men utelukker de som i tillegg inneholder ordet tegning). Istedenfor NOT kan – (bindestrek) eller ! (utropstegn) brukes med samme resultat.

Og-søk gøres automatisk på DigitaltMuseum når flere søkeord skrives inn med mellomrom mellom søkeordene, slik at begrepet AND (og) ikke behøver brukes. F. eks kvinne barn oppland (finner alle objekt som inneholder ordene kvinne, barn og oppland).

Avansert søk

Som et tillegg til den enkle søkeruten på DigitaltMuseum finnes det også et avansert søk med flere felt. Der kan man søke i flere separate felt samtidig. Denne muligheten kan også kombineres ved at søkeord skrives inn i den vanlige søkeboksen eller med de valg som kan gjøres av objekttype og institusjoner.

Det avanserte søket er ment for søk rettet mot spesifikke felt, mens det vanlige søket gir treff uansett hvilke felt informasjonen ligger i. Brukes søkeordet Silke i det vanlige søket, får man treff uansett hvor i objektsposten ordet finnes. Søkeordet Silke i feltet Material gir derimot bare treff på de poster hvor Silke er innskrevet i feltet Material.

Feltet Sted søker på avbildede steder og steder der objektet er produsert eller brukt. Søk på årstall (feltet Tid) gir treff på objekt som har en skrevet datering for produksjon eller bruk.

Det kan være greit å vite at søk i feltet Teknikk i denne versjonen dessverre bare gjøres i gjenstandspostene og du kan derfor ikke bruke dette feltet ved søk etter fotografisk teknikk. Bruk fritekstsøkeboksen for den type søk.

Søkeresultat

Når du har søkt på f. eks emneord eller tid, vises dine søkeord over søketreffene. Du kan ta bort søkekriterier ved å klikke på krysset ved hvert enkelt ord. Da oppdateres søket automatisk.

Søkeresulatet sorteres etter relevanse, det vil si antall ganger søkeordet forekommer i posten. Vil du heller sortere treffene på tittel, produsent, sted eller datering, kan du gjøre det i listen som heter ”Sortere...” over søkeresultatet.

Du kan også velge å vise resultatet som bilde og tekst (standardvisning), kun bilder eller kun tekst, og angi hvor mange resultat som skal vises pr. side. Dette gjøres også ved hjelp av nedtrekkslistene over søkeresultatet.

For å bla i søkeresultatet bruker du pilene som finnes over og under søketreffene. Vil du gå til en spesifikk side i søkeresultatet (f. eks direkte til side 87 av 136), skriv inn sidenummeret i ruten mellom pilene og trykk Enter.

Share to