er lokalisert i den gamle fjellstua i Polmak. På museet er det samlet gamle bygninger fra Tanadalen, som viser tradisjonell byggeskikk. Disse husene er noen av de få bygninger som stod igjen etter brenningen av Finnmark i 1944.

Om Deanu Musea / Tana Museum

Deanu Musea/Tana Museum ligger i Polmak i Tana kommune i Finnmark. Kommunen kjøpte Polmak gjestgiveri i 1987, og Deanu Musea/Tana Museum fikk lokaler i bygningen som før også var Polmak fjellstue.

Utstillinga på Deanu Musea/Tana Museum formidler den elvesamiske kulturen i Tanadalen. Gjenstander av samisk, finsk, russisk og norsk opprinnelse i museets samling vitner om at Tanadalen har vært og stadig er en møteplass for ulike etniske grupper.

Gjennom utstillinga ønsker museet å skildre det tradisjonelle laksefiske, og hvordan jordbruket var sterkt knytta til dette.

I utemuseet ligger fem tradisjonelle bygninger. Et stabbur og utedo samt stall kombinert med vaskerom hørte med til Polmak fjellstue. Masjokhuset, Hormastabburet og Laksefiskehytta er alle flyttet hit. Laksefiskehytta ble bygd rundt 1870 for de engelske lakselordene som kom til Tana for utøve sin sport.

Masjokhuset vitner om den finske tilstedeværelsen, og finsk byggeskikk i Tanadalen. Hormastabburet er en skjelterskjå, og et samisk tradisjonelt byggverk.

Vi har også en samling elvebåter og to basker som er utstilt i båthallen. Blant elvebåtene har vi ferga som ble brukt som skoleskyss for elever som skulle til sameskolen på andre sida av Tanaelva helt fram til midten av 1990-tallet.

Kulturen i Tana utspringer av er særpreget næringsgrunnlag knytta tett til fiske, utmarks- og jordbruk. Det er dette vi kaller elvesamisk kultur.

Gjennom utstillinga vil vi nyansere bildet av samisk kultur og øke oppmerksomheten omkring mangfoldet i det samiske samfunnet.

Visit us

  • Address Polmakveien 1599, 9845 TANA, Norge

Share to