Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (Arbark) er et dokumentasjonssenter hvor du kan finne aktuell og historisk informasjon om norsk og internasjonal arbeiderbevegelse og den politiske venstresiden.

Om Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (Arbark) ble opprettet i 1908 for å ta vare på materiale fra den faglige og politiske arbeiderbevegelsen.

Arkivsamlingen omfatter materiale etter organisasjoner, personer og aktiviteter innen hele arbeiderbevegelsen og den politiske venstresiden.

Boksamlingen inneholder tema som norsk og internasjonal arbeiderbevegelse, historie, samfunnsfag, arbeidsliv, fagbevegelse, og internasjonal politikk.

Fotosamlingen inneholder rundt 4,2 millioner bilder. Bildene er avlevert fra organisasjonene innen arbeiderbevegelsen og fra fagbevegelsens medlemsblader. Den største enkeltsamlingen er Arbeiderbladets bildearkiv fra perioden 1945 - 1997.

I Arbark finnes også en samling plakater og faner.

Visit us

Share to