• I forbindelse med Byantikvarens overvåkning av grøftegraving for Statens Vegvesens Region Øst (SVRØ) prosjekt for tilrettelegging av kollektivtrafikken i Schweigaardsgate i Oslo sentrum påviste Byantikvarens personal den 9. februar 2011 deler av et båtskrog. Båten er laget i eik og er datert til tidlig 1500-tall.
Årsak til undersøkelse
Regulering/bebyggelsesplan
  • I forbindelse med Byantikvarens overvåkning av grøftegraving for Statens Vegvesens Region Øst (SVRØ) prosjekt for tilrettelegging av kollektivtrafikken i Schweigaardsgate i Oslo sentrum påviste Byantikvarens personal den 9. februar 2011 deler av et båtskrog. Båten er laget i eik og er datert til tidlig 1500-tall.
Årsak til undersøkelse
Regulering/bebyggelsesplan
  • I forbindelse med Byantikvarens overvåkning av grøftegraving for Statens Vegvesens Region Øst (SVRØ) prosjekt for tilrettelegging av kollektivtrafikken i Schweigaardsgate i Oslo sentrum påviste Byantikvarens personal den 9. februar 2011 deler av et båtskrog. Båten er laget i eik og er datert til tidlig 1500-tall.
Årsak til undersøkelse
Regulering/bebyggelsesplan
  • I forbindelse med Byantikvarens overvåkning av grøftegraving for Statens Vegvesens Region Øst (SVRØ) prosjekt for tilrettelegging av kollektivtrafikken i Schweigaardsgate i Oslo sentrum påviste Byantikvarens personal den 9. februar 2011 deler av et båtskrog. Båten er laget i eik og er datert til tidlig 1500-tall.
Årsak til undersøkelse
Regulering/bebyggelsesplan
    (Navngivelse (CC BY))
  • I forbindelse med Byantikvarens overvåkning av grøftegraving for Statens Vegvesens Region Øst (SVRØ) prosjekt for tilrettelegging av kollektivtrafikken i Schweigaardsgate i Oslo sentrum påviste Byantikvarens personal den 9. februar 2011 deler av et båtskrog. Båten er laget i eik og er datert til tidlig 1500-tall.
Årsak til undersøkelse
Regulering/bebyggelsesplan
  • I forbindelse med Byantikvarens overvåkning av grøftegraving for Statens Vegvesens Region Øst (SVRØ) prosjekt for tilrettelegging av kollektivtrafikken i Schweigaardsgate i Oslo sentrum påviste Byantikvarens personal den 9. februar 2011 deler av et båtskrog. Båten er laget i eik og er datert til tidlig 1500-tall.
Årsak til undersøkelse
Regulering/bebyggelsesplan
  • I forbindelse med Byantikvarens overvåkning av grøftegraving for Statens Vegvesens Region Øst (SVRØ) prosjekt for tilrettelegging av kollektivtrafikken i Schweigaardsgate i Oslo sentrum påviste Byantikvarens personal den 9. februar 2011 deler av et båtskrog. Båten er laget i eik og er datert til tidlig 1500-tall.
Årsak til undersøkelse
Regulering/bebyggelsesplan
  • I forbindelse med Byantikvarens overvåkning av grøftegraving for Statens Vegvesens Region Øst (SVRØ) prosjekt for tilrettelegging av kollektivtrafikken i Schweigaardsgate i Oslo sentrum påviste Byantikvarens personal den 9. februar 2011 deler av et båtskrog. Båten er laget i eik og er datert til tidlig 1500-tall.
Årsak til undersøkelse
Regulering/bebyggelsesplan

Vaterland NMM-2011059 (2011)

36 objects

Share to