Marinmuseum

Byggnaden är ett museum med inriktning på den svenska marinens historia. Den har en långsträckt form med sadeltak och är placerad på en 145 meter lång pir ut i vattnet.

Share to