Ålgårdbanen fra Ganddal til Ålgård var en sidebane til Jærbanen. Banen ble åpnet i 1924. Den gikk opprinnelig ut fra fri linje. Ganddal st. ble flyttet 10. november 1935 slik at innkjøringen til banen ble liggende inne på stasjonen. Banen ble lagt om til normalspor fra 1. mai 1944.

NSB Stavanger distrikt brukte lenge betegnelsen Ålgårdlinjen, men gikk fra 1963 over til å bruke Ålgårdbanen.

Persontrafikken ble nedlagt i 1955. Banen fikk status som sidespor fra 1956. Godstrafikken på strekningen Foss-Eigeland–Ålgård ble innstilt fra februar 1988. Den nederste delen ble en tid beholdt som et godssidespor, men har ingen trafikk i dag.

Share to