Østfoldbanen går fra Oslo til riksgrensen ved Kornsjø, hvor det er forbindelse til det svenske jernbanenettet. Banen ble åpnet i 1879 og det ble da sammenhengende jernbane fra Oslo til Göteborg.

Østfoldbanens offisielle navn inntil 1. juli 1930 var Smaalensbanen (Smålensbanen fra 1921). Navnet Sydbanen ble også benyttet.

Mellom Ski og Sarpsborg har Østfoldbanen også en [Østre linje](http://kulturnav.org/d4c48be2-af8d-4b82-82ed-e2f413f3c753). Av den grunn brukes "vestre linje" i blant om hovedlinjen.

Det ble 7. april 1995 tatt i bruk et forbindelsesspor mellom Vestre og Østre linje ved Hafslund, noe som muliggjør direkte kjøring sørfra til Østre linje og omvendt.

Dobbeltspor åpnet i etapper fra 1924 og omfatter per 2015 strekningen Oslo S - Sandbukta og 6 km mellom Rygge og Haug. Det pågår fra 2015 bygging av en ny, dobbeltsporet tunnel mellom Oslo og Ski, kalt Follobanen.

Banen ble elektrifisert i etapper mellom 1936 og 1940. Den fikk fjernstyring i årene 1972-1988.

1615 objects

Elektrisk lokomotiv El 13 2160 med hurtigtog fra Halden til Oslo S, tog 108, på nybygget dobbeltspor ved Hølendalen bru. Dette var første ordinære driftsdag på det nye dobbeltsporet

Damplokomotiv type 31a på Halden stasjon

Damplokomotiv type 31a med godstog på Halden stasjon

Elektrisk lokomotiv El 14 2167 på prøvetur etter revisjon, her på Aspedammen stasjon

SJ elektrisk lokomotiv Du2 349 på Kornsjø stasjon

Lokomotivstallen på Kornsjø stasjon. Inne i lokomotivstallen sees damplokomotivene 23b 442 og 23b 443

Utrangert damplokomotiv type 23b 442 i lokomotivstallen på Kornsjø stasjon

Elektrisk lokomotiv El 14 2190 med godstog retning Oslo på Halden stasjon

Norsk Hydros damplokomotiv "Menstad" på Ski stasjon, under transport til Dal for hensetting

Norsk Hydros damplokomotiv "Menstad" utenfor lokomotivstallen på Ski stasjon, under transport til Dal for hensetting

Utrangert damplokomotiv type 23b 442 i lokomotivstallen på Kornsjø stasjon

Utrangert damplokomotiv type 23b 443 i lokomotivstallen på Kornsjø stasjon

SJ elektriske lokomotiver litra Du2, nr. 424 fremst, med godstog på Kornsjø stasjon

Borregaards diesellokomotiv nr. 3

Elektrisk lokomotiv El 11 2079 med godstog retning Halden, tog 4903, på Kambo stasjon

Elektrisk lokomotiv El 16 2206 med til innsatstog til Moss, tog 109 kalt "Ormen Lange", på Oslo Sentralstasjon

Innsatstog til Moss, tog 109 kalt "Ormen Lange", på Oslo Sentralstasjon

Kombinert person-, reisegods- og konduktørvogn litra BF31 nr. 412 innsatstog til Moss, tog 109 kalt "Ormen Lange", på Oslo Sentralstasjon

Svensk elektrisk lokomotiv Rc4 1253 med hurtigtog til Hamburg, tog 463, på Oslo Sentralstasjon

Interiør i personvogn litra B22

Share to