Valdresbanen ble anlagt som privatbane og åpnet i etapper. Eina-Dokka i 1902, Dokka-Tonsåsen i 1903, Tonsåsen-Aurdal i 1905 og videre frem til Fagernes i 1906. Valdresbanen ble overtatt av NSB fra 1. januar 1937.

All trafikk på strekningen Dokka–Fagernes og persontrafikken på hele banen ble innstilt fra 1. januar 1989. Strekningen Dokka–Tonsåsen ble fra 1992 brukt som et sidespor forholdsvis kort tid.

Strekningen Leira–Fagernes ble revet høsten 1991 og strekningen Bjørgo–Leira i 2002.

AS Valdresbanen har kjørt turisttog til Fagernes i 1989 og 1990 og til Leira fra 1991. AS Valdresbanen fikk konsesjon i 2003 og startet samme år turisttrafikk mellom Eina (Gjøvik) og Dokka. Togene ble kjørt til Dokka til og med 2007 og siste gang i 2008, da togene gikk til Hov.

563 objects

Share to