Sørlandsbanens første etappe fra Kongsberg til Hjuksebø ble åpnet i 1920. På Hjuksebø fikk banen forbindelse med Bratsbergbanen til Nordagutu og videre helt frem til Brevik. Trafikken til Sørlandet ble nå overført fra Vestfoldbanen til den nyåpnede banen og det ble kjørt tog mellom Oslo og Brevik med båtforbindelse videre til og fra Kristiansand. Den neste større omleggingen var i 1927, da banen fra Nordagutu var ferdig frem til Neslandsvatn med sidebane til Kragerø - med en raskere forbindelse til og fra Kristiansand.

I 1935 var banen ferdig frem til Nelaug, samtidig som den gamle banen mellom Arendal og Nelaug ble lagt om til normalspor. I tre år gikk sørlandstrafikken over Arendal, frem til den nye Sørlandsbanen var ferdig til Grovane i 1938. Videre mot Kristiansand var den gamle Setesdalsbanen lagt om til normalspor og innlemmet i Sørlandsbanen.

Elektrifiseringen mellom Kongsberg og Grovane (Kristiansand) var ferdig i 1949. I 1970 var banen også fjernstyrt.

Strekningen mellom Hjuksebø og Nordagutu tilhørte frem til 2008 Bratsbergbanen, men ble da overført til Sørlandsbanen.

1111 objects

Neslandsvatn stasjon, oversiktsbilde. Vanntårnet i forgrunnen

Elektrisk motorvognsett type 68B med persontog til Oslo V, tog 502, på Bø stasjon

Elektrisk lokomotiv El 13 2161 med persontog til Oslo S på Bø stasjon

Elektrisk lokomotiv El 13 2161 med persontog til Oslo S på Bø stasjon

Godstog retning Stavanger med elektrisk lokomotiv El 14 2181 og El 13 i nærheten av Meheia stasjon

Dieselmotorvognsett type 92 med motorvogn BM 92 15 nærmest, på Bø stasjon

Persontog med elektrisk motorvognsett type 68B i nærheten av Meheia stasjon

Godstog retning Stavanger med elektrisk lokomotiv El 14 og El 13 i nærheten av Meheia stasjon

Tomtog med elektrisk motorvognsett type 69 med styrevogn BS69 606 fremst, i nærheten av Meheia stasjon

Elektrisk motorvognsett type 68B på Nybuelva bru mellom Øysteinstul og Hjuksebø på Sørlandsbanen

Elektrisk motorvognsett type 68B på Nordagutu stasjon. Til høyre elektrisk motorvognsett type 68B med motorvogn BM 68B23 fremst

Elektrisk motorvognsett type 68A med motorvogn BM 68A11 fremst, på Kongsberg stasjon

Elektrisk motorvognsett type 68B på Kongsberg stasjon

Elektrisk motorvognsett type 68B med persontog, med styrevogn BFS 68B84 fremst, på Bø stasjon

Elektrisk motorvognsett type 68B med motorvogn BM68 B 28 til venste, på Neslandsvatn stasjon

Elektrisk motorvognsett type 68B med motorvogn BM68 B 28 fremst, på Neslandsvatn stasjon

Elektrisk lokomotiv El 8 2059 med pukktog, tog A6450, på Hjuksebø stasjon

Nelaug stasjon med persontog og lokaltog. Sittevogn fra Arendal blir koblet på Oslotoget.

Lastebil fra NSB, Mercedes-Benz 1419, KT29862 på Lunde stasjon

Revisjonstraktor Skd 213 065 på Neslandsvatn stasjon

Share to