Strekningen Stavanger–Egersund hadde tidligere navnet Jærbanen, men inngår fra 1944 i Sørlandsbanen. Lokalt brukes navnet Jærbanen.

Banen ble åpnet i 1878 og var smalsporet frem til 1944. Frem til 01.02.1923 var banens offisielle navn Jæderbanen.

611 objects

To motorvogner litra Cmb type 1 ved motorvognstallen ved Hillevågsvatnet

Elektrisk lokomotiv El 1 2006 i Stavanger

Pensjonerte lokomotivførere utenfor lokomotivstallen i Stavanger

Sammenstøt mellom damplokomotiv type V nr. 1 HUGIN og damplokomotiv type XIII nr. 33 i Stavanger

Ved Ogna stasjon. Godsvogn litra N på rampesporet, NSB-lastebil på planovergangen

Ved Ogna stasjon. Godsvogn litra N på rampesporet

Ved Ogna stasjon

Ved Ogna stasjon

Linjebefaring ved Sørlandsbanens km 541 mellom Ogna og Brusand stasjoner, her ved forsignalet til Ogna stasjon

Linjebefaring ved Sørlandsbanens km 541.276 mellom Ogna og Brusand stasjoner

Linjebefaring ved Sørlandsbanens km 541.276 mellom Ogna og Brusand stasjoner

Stavanger stasjon med lokomotivstall og verksted

Lokomotivstallen ved Paradis, Vaulen i Stavanger

Stavanger stasjon. Damplokomotiv med persontog på stasjonen

Lokomotivfører Kasper Thorsen i ordrerommet i lokomotivstallen på Kvaleberg ved Stavanger

Lokomotivfører i ordrerommet i lokomotivstallen på Kvaleberg ved Stavanger

Ved lokomotivstallen på Kvaleberg i Stavanger. Til venstre utrangert motorvogn litra Bmdeo type 10a nr. 18296

Ved lokomotivstallen på Kvaleberg i Stavanger. Til venstre for lokomotivstallen damplokomotiv type 30a nr. 257

Damplokomotiv type V nr. 1 HUGIN eller nr. 2 MUNIN med "1/2-lokalen", fotografert fra Paradisbroen i Stavanger

Lasting av kull i tønner ved jernbanens kullbukk

Share to