Denne delen av Sørlandsbanen inngikk opprinnelig i Randsfjordbanen. Drammen-Hokksund tilhørte Randsfjordbanens hovedlinje, mens banen videre mot Kongsberg var en sidebane til Randsfjordbanen. Åpnet til Hokksund i 1866 og til Kongsberg i 1871. Omlagt til normalspor i 1909. I forbindelse med byggingen av Sørlandsbanen var det nødvendig å flytte stasjonen i Kongsberg slik at den fikk en beliggenhet som passet med banen videre. Første etappe av Sørlandsbanen fra Kongsberg til Hjuksebø ble åpnet i 1920.

I 2008 ble denne banestrekningen overført fra Randsfjordbanen til Sørlandsbanen.

376 objects

Share to