Banen ble bygget av Sulitelma Aktiebolag som et ledd i transportkjeden for kis fra Sulitjelma til kysten. Kjeden utviklet seg slik:

1892: Båt Sulitjelma–Fossen, tog Fossen–Sjønstå og båt Sjønstå–Finneid. Trafikken var innstilt vinterstid.
1893–1915: Båt Sulitjelma–Hellarmo, tog Hellarmo–Sjønstå og båt Sjønstå–Finneid. Trafikken var innstilt vinterstid.
1915–1956: Tog Lomi (Sulitjelma)-Sjønstå, båt Sjønstå–Finneid. Båttrafikk vinterstid i den grad isforholdene gjorde det mulig.
1956–1972: Tog Lomi (Sulitjelma)–Finneid.

Banen var ved åpningen en bruksbane for gruveselskapet med hovedsakelig svenske interesser. Uoffisiell persontrafikk ble satt i gang i 1894 før banen i 1896 fikk konsesjon for vanlig person- og godstransport. Fra 1933 tilhørte banen A/S Sulitjelma Gruber, et selskap med norske interesser.

I 1915 ble banen forlenget østover til Sulitjelma (Lomi) og Fagerli samtidig som den gamle banen ble bygget om med slakere kurver og lagt om fra 750 til 1067 mm sporvidde. Det ble nå helårsdrift på jernbanen. Selskapet hadde isbane (750 mm) på isen på Øvrevann Sjønstå–Engan (ca. 7 km) i 1916, men banen ble lite brukt pga. arbeidskonflikt. Den ble også lagt neste vinter, men da klarte man å holde åpen råk for båtene. Senere ble det tran­sport på isen med hester/biler vinterstid.

Det ble i 1952 vedtatt å bygge en ny bane gjennom tre lange tunneler vestover til Finneid. Dermed kunne omlastingen til dampbåt på Sjønstå unngås. I forbindelse med forlengelsen til Finneid ble jernbanen skilt ut fra gruveselskapet som et eget aksjeselskap, A/S Sulitjelmabanen, der også staten hadde interesser. Den nye banen ble tatt i bruk til jul i 1956.

Strekningen Ågifjellet–Sjønstå ble nedlagt for ordinær trafikk fra 20. desember 1956. Sporet ble beholdt som internt sidespor fram til banens nedleggelse.

Sulitjelmabanen ble nedlagt 23. juli 1972 og erstattet av vegforbindelse.

801 objects

Sulitjelmabanens kassevogn litra N nr. 79 lastet opp på NSBs overføringsvogn for smalsporet materiell

Sulitjelmabanens nedlagte trase like nedenfor gården Fjellheim (Næsje) på vei mot 7a- skjæringa, se kart

Underveis fra Finneid til Lomi, her i Bærshola like øst for Ågifjellet

Ombord i et av de siste togene til Finneid før Sulitjelmabanens nedleggelse. Steinmasser til utfylling for bygging av ny vei

Ombord i et av de siste togene til Finneid før Sulitjelmabanens nedleggelse. Utfylling for bygging av ny vei pågår

En av Sulitjelmabanens flisvogner litra G nr. 104 eller 103 på Finneid stasjon. I bakgrunnen diesellokomotiv Di 3 med godstog på Finneidstrømmen bru

Lomi stasjon med ankommet tog

Godsrampen på Finneid stasjon. Plattformvogn litra To nr. 13 for biltransport

Sulitjelmabanens diesellokomotiv ODIN med blandet tog ved Furulund., mellom maler/snekkerverksted og blikkenslagerverksted/bilverksted

Ved Solvik holdeplass på Sulitjelmabanen. Grønlifjell tunnel i bakgrunnen

Sulitjelmabanens diesellokomotiv SAULO med plattformvogner ved Lomi stasjon

Finneid stasjon hvor diesellokomotivet SAULO skifter sammen tog 56

Ankommet stykkgods lastes inn i varebil på Sulitjelma stasjon

Sulitjelmabanens motorvogn SULITELMA på rampesporet i Lomi

Sulitjelmabanens diesellokomotiv SAULO med persontog avventer kryssing på Hellarmo

Sulitjelmabanen ved Stormo, på venstre side av elven, Tverråmo på høyre side. Holdeplassen og innslag Hårskolten tunnell ligger helt i bakkant i bildet. Tunnellåpningen i bakkant er østre innslag på Sjønståfjell Tunnell

Sulitjelmabanens personvogn litra ACo nr. 3 på Lomi stasjon

Sulitjelmabanens personvogn BFo nr. 2 på Lomi stasjon

Sulitjelmabanens personvogn Co nr. 5 på Lomi stasjon

Sulitjelmabanens kombinerte sitte-, reisegods- og konduktørvogn litra CFo nr. 9 på Lomi stasjon

Share to