Randsfjordbanen fra Drammen til Randsfjord ble åpnet i etapper og høytidelig åpnet i sin helhet i 1868. På Randsfjord hadde banen forbindelse med dampskipene på Randsfjorden. Randsfjordbanen fikk to sidebaner, fra Hokksund til Kongsberg og fra Vikersund til Krøderen.

I 1926 ble det også åpnet en sidebane fra Hen til Sperillen, [Sperillbanen](http://kulturnav.org/44ac2291-85eb-4f4b-ae44-c6f0861016f8).

Etter åpningen av Gjøvik- og Valdresbanen mistet den øvre delen av banen mye av trafikken. I forbindelse med byggingen av Bergensbanen ble det vurdert å legge ned strekningen Hen–Randsfjord, da Bergens­banens stasjon på Jevnaker stasjon ikke ligger langt fra Randsfjord. Industrien langs den øverste delen av Randsfjord­banen kunne da betjenes av Bergensbanen.

Persontrafikken Hønefoss–Randsfjord ble nedlagt i 1933, gjenopptatt i 1944 og nedlagt i 1968. Det var imidlertid persontrafikk i begrenset utstrekning i kipptogene Hønefoss–Randsfjord også en tid etter denne dato.

Den øverste delen av banen, 2,3 km frem til Randsfjord stasjon ble revet i 1984. Strekningen Hønefoss–km 140,00 Bergermoen har fra 2011 status som skifteområde under Hønefoss stasjon.

Strekningen Drammen–Hokksund–Kongsberg tilhører fra 2008 Sørlandsbanen.

741 objects

Share to