Havnebanen mellom Oslo Østbanestasjon og Oslo Vestbanestasjon ble bygget for å skaffe en forbindelse mellom det normalsporede østbanenettet og det smalsporede vestbanenettet. Da banen ble åpnet i 1907 var Vestbanen smalsporet, og det var omlastingsstasjon ved Festningen frem til 1922. Omlasting skjedde frem til normalsporvogner kunne framføres på Drammenbanen. Ved Festningen var også distriktsgrensen mellom Oslo og Drammen distrikt av NSB. Banen hadde normalt bare godstrafikk.

Ved åpningen av Oslo-tunnelen i 1980 ble trafikken over Havnebanen innstilt. NSB ønsket å opprettholde banen som en reserveforbindelse, men fant i 1983 ut at dette ikke lenger var nødvendig. På bakgrunn av dette vedtok Stortinget 05.12.1983 å legge ned banen mellom Dokkveien og Vippetangen.

129 objects

Share to