Gjøvikbanen går fra Oslo til Gjøvik. Første del av banen ble åpnet i 1900. Banen ble fullført i 1902, men strekningen mellom Oslo Ø og Grefsen fikk først persontrafikk i 1904. Banen fikk to sidelinjer, [Røykenvikbanen](http://kulturnav.org/f52f2939-9070-402b-a765-45abc5d38c2f) fra Jaren til Røykenvik og [Skreiabanen](http://kulturnav.org/8cdcf129-9d14-46fc-ad56-05aa34ae30ed) fra Reinsvoll til Skreia. På Eina fikk banen tilknytning til de private [Valdresbanen](http://kulturnav.org/b04913f0-8ce5-4cec-8878-e8a47d561060). Fra Roa ble det i 1909 åpnet en bane til Hønefoss i forbindelse med Bergensbanen. [Roa-Hønefossbanen](http://kulturnav.org/346efc09-a136-442c-aa14-6d3499941960).

Navnet Nordbanen ble også benyttet den første tiden.

895 objects

Share to