Privatbane, overtatt av NSB 1945. I dag museumsbanen på en kort strekning.

Urskogbanen (U.B.) anla privatbanen Bingsfos–Bjørkelangen. Bingsfos lå langs Kongsvingerbanen, og NSB opprettet samtidig et stoppested der. Hølandsbanen, et annet privat selskap, anla banen videre fra Bjørkelangen til Skulerud. De to selskapene ble før åpningen til Skulerud i 1898 slått sammen til Urskog–Hølandsbanen (U.H.B.). Banen ble 7. desember 1903 forlenget fra Bingsfos til NSBs stasjon på Sørumsand.

Driften av U.H.B. ble overtatt av NSB 1. januar 1945, og banen ble statsbane fra 1. juli 1945. Navnet på banen ble fra mars 1947 endret til Aurskog–Hølandbanen. Banen ble nedlagt 1. juli 1960.

Strekningen Sørumsand–Fossum (3,32 km) drives i dag som museumsbane.

466 objects

Share to