Erland Nordenskiöld företog en resa till Patagonien, Sydamerika 1899. Han åtföljdes på resan av Oscar Borge, expeditionens botaniker.

Share to