main article image
Foto: Harald L. Hansen

Parken på Berger

Parken som ligger idyllisk til ved Bergerbukta på Berger har alltid vært et viktig sted for lokalbefolkningen, spesielt etter 1880, da et industrieventyr begynte på stedet. Etableringen av industrien, først ved Berger fabrikk og senere Fossekleven, medførte en stor tilstrømming av folk, spesielt fra Ytre Arna, men også fra Sverige, Tyskland og England.

Lekeapparater i parken Foto: Harald L. Hansen

Allerede i 1884 ble Berger Musikforening stiftet i en gammel hytte som lå i Parken. I 1985 sørget bedriftsledelsen ved fabrikken for at man fikk bygget et øvingslokale og en musikkpaviljong der.

I 1889 ble den første idrettsforeningen på Berger stiftet. Det var Berger Turnforening, og foreningens medlemmer besto av i hovedsak av innflyttede arbeidere fra Ytra Arna. I mangel av lokale, ble det bare drevet sommerøvelser, og turnapparater ble satt opp i Parken. Året før, i 1888, hadde en ynglingeforening blitt stiftet, med det formål å skaffe medlemmene lærerik og god underholdning og å arrangere foredrag og diskusjoner. Foreningens første formann var fabrikkeier Jens J. Jebsen. Foreningens etterfølger, Foreningen Samhold, ble stiftet i 1905 i musikkpaviljongen i Parken.

Tidlig kom også Bedehuset på plass i sørenden av Parken, og i 1910 bygde Kristian smed (Kristian Andresen) Parken Hotel i nordenden av Parken. Hotellet, som var et av to hotell på Berger på den tiden, ble overtatt av Oscar Eastwood i 1934 og drevet som hotell til tidlig på 50-tallet.

Tidlig på 50-tallet tok også Berger Husmorlag initiativ til å få satt opp lekeapparater i Parken, og smeden på fabrikken laget noen solide apparater som fortsatt står der i dag. Disse apparatene har senere blitt supplert med lekeapparater satt opp av Berger Vel. Fra 1965 arrangerte Berger Idrettslag sitt eget terrengløp, «Fjordløpet» i Parken. Fra en sped start med 65 påmeldte i 1965, utviklet løpet seg til å bli Østlandets største terrengløp i de aldersbestemte klasser med rekord i 1976 med hele 457 påmeldte. For noen år siden begynte man å arrangere Mandagsløp, et løp for mindre barn i Parken. Dette har senere blitt flyttet til onsdag og kalles nå naturlig nok Onsdagsløpet.

Parken blir benyttet mer og mer av tilreisende barnefamilier som i de senere årene har oppdaget stedet med den langgrunne Bergerbukta utenfor. For et par år siden monterte kommunen en grill på stedet som folk nå kan benytte.

Foto: Harald L. Hansen
Foto: Harald L. Hansen

Order this image

Share to