main article image

Gamle hus i Leina

På veien langs Leina er det lett å legge merke til to små, koselige hus, hvor begge har sin historie.

Det sydligste huset (er revet og nytt hus er bygget på samme plassen) Foto: Anders Høien

Det sydligste huset

Hans Evensen (f.1812), bygslet her i 1844. Han var fra Strømm og gift med Syverine Pettersdatter (f.1818). Han var snekker på Berger og en kjent prambygger. De to sønnene, Kornelius (f.1852) og Emanuel (f.1856), ble borte på sjøen, mens datteren Elen ble gift med Jens Gunnarsen som var skipstømmermann i Holmsbu. De bodde her etter de gamle.

Anders Gustav Johannesen (1854-1931) var fyrbøter og vaktmester ved Berger Fabrik. Han var gift med Julie (f.Berntsen, 1860-1932) som ble eiere her i 1902, men flyttet hit først etter 1910. Deres eneste sønn, Georg, overtok huset. Han var først gift med Mathilde (f.Karlsen) og deretter med Bergljot (f.Hansen), som han fikk sønnen Sigurd med. Sigurd var sjåfør ved fabrikken

Foto: Anne Synnøve Vaagsland Horten

På en stein i stablesteinsmuren rett ved inngangen finner man inskripsjonen: 1902, 1933 og AGJ x GA (se bilde). Dette er initialene til Anders Gustav Johannesen og sønnen hans Georg Andersen (altså; Andersen - sønn av Anders). Anders kjøpte huset i 1902 og Georg tok trolig over i 1933. På en stein bak er det skrevet/malt Leina.

I nordre hjørne av hagen kan man se noe som kan ligne på en rusten vedovn, men det er det ikke. Det er den øverste delen av en mine som ble sluppet over området lørdag 11. november 1944. Den er av typen A Mk VI. Minene ble sluppet i fallskjerm fra altfor stor høyde, og de falt derfor ned over et stort område. I Leina falt det ned to miner på land og en i sjøen. De ble uskadeliggjort av tyske soldater. Man kan lese mer om mineslippet i Årbok for Svelvik 2017 – «RAF på villspor?»

Foto: Anne Synnøve Vaagsland Horten

I epletreet til høyre for inngangen vokser det misteltein (se bilde). Misteltein (Viscum album) er en halvparasitt som vokser på trær som lind, lønn, poppel, eple og pære. Den får næring fra vertsplanten og er grønn året rundt.

"I Norge er mistelteinen i hovedsak utbredt på begge sider av Oslofjorden, men du kan finne spredte forekomster langs Sørlandskysten, og vestover mot Rogaland (og har blitt observert i Bergen). Arten var den første planten i Norge som ble fredet – det skjedde allerede i 1956. I 1976 ble også alle trær med misteltein i kronen automatisk fredet. Mistelteinen er i Norsk rødliste for arter 2010 vurdert til å ha en livskraftig bestand i Norge." Sitat fra: https://forskning.no/artsdatabanken-planteverden-ukas-art/ukas-art-misteltein--balders-bane/534598

Ifølge gammel tradisjon var det lov for menn å kysse kvinner under mistelteinen i julen. Derfor ble den hengt opp i døråpninger og andre passende steder.

Tømmermannshjemmet Foto: Anders Høien

Det nordligste huset - Tømmermannshjemmet i Leina

Huset ble bygget i 1893 av tømmermann Jens Kristoffersen (f.1861). Han jobbet som tømmermann på Berger og var blant annet med på å bygge de mange arbeiderboligene. Han var gift med Sofie (f.Ljung, fra Dalsland, 1861-1915). De hadde barna Betty, Fredrik, Olaf, Karl, Einar, Helga, Jens, William, Signe og Edvard.

Huset brukes nå av familien som feriested. Man kan les mer om «Tømmermannshjemmet i Leina» i Årbok for Svelvik 2014.

Order this image

Share to