Buvrie, buret ved Gressåmoen fjellgård har tilhørt Elen og John Eliassen.
Buvrie, buret ved Gressåmoen fjellgård har tilhørt Elen og John Eliassen. Foto Elin Kristina Jåma

Saemien Sijtes buvrie ved Gressåmogården

I 1979 kjøpte Saemien Sijte dette buret som har tilhørt Elen og John Eliassen. Buret står på deres boplass ikke langt fra fjellgården Gressåmoen. Her kan en fortsatt se hvor gåetie, gammen som de bodde i har stått. Det er også et nyere røykeri på plassen. Stien til Blåfjella Skjækerfjella nasjonalpark går forbi boplassen.

John Nikolai Eliasen og Elen Jakobsdtr. Dergafjeld

Slaameme-gåetie, den nedfalne gammen som tilhørte John og Elen Eliassen er fortsatt synlig. Elin Kristina Jåma

John Nikolay og Elen Dærgafjeld giftet seg i Grong kirke den 19. mars 1920. John fødtes 19. januar og ble døpt 9. oktober 1898 på Snåsa, foreldrene Elias Torkildsen og Malene Jakobsdtr. Nursfjell oppga da "Gressaamo" som bosted. Han ble konfirmert 10. mai 1914 mens han gikk på "Lappeskolen i Havik", i Namsos.

John og Elen giftet seg 28. august 1920 i Grong. Elen Jakobsdtr. Dergafjeld fødtes i 1885 med "Jomafjeld, Rørvigen, Grong" som fødested. Hennes foreldre var Jakob Pedersen Dergafjeld og Brita Maria Johnsdtr. Stinnerbom.

John og Elen begynte med reindrift i Røyrvik/Steinfjell og bodde også på Fjellstad, Snåsaheia. Gården ble oppsatt av Elens foreldre i 1914. Senere flyttet de med reinflokken til Luru/Brandsfjell og Skjækerfjell reinbeitedistrikter i 1931.
Kilder: "Samiske kulturminner i Låarte" av Martha Jåma og Sverre Fjellheim, og "Jakob Dærga. Samisk kulturlegende fra Namdalen" av Tor Føynum.

Buvrie, buret

Buret ble restaurert i 1980 og vedlikeholdes på stedet. Sammen med røykhuset som står like ved buret er dette de eneste antikvariske bygninger i Saemien Sijtes eie som ikke står på museumsområdet. Røykhuset ble rekonstruert i 2007.

Røykhus
Gaaltije / Vannkilde

Gjenstander

I Saemien Sijtes samling har vi mange gjenstander som har tilhørt John og Elen Eliassen. Det er klær som gaptah, kofter og boengeskuvmieh, barmkleder samt bruksgjenstander fra dagliglivet som soehpenje, lasso og baegkieh, reingrimer, treskåler, verktøy og skomakerutstyr. Nedenfor er et utvalg, se gjerne videre i samlingen.

Share to