main article image

Jođi buoret go oru

Jođi buoret go oru: Det er bedre å være på reise enn å være i ro.

Prošeakta "Elisabeth Meyer Sámis" bargu lea dovddiidahttit govvačogaldagain govvideaddji Elisabeth Meyer maŋis. Mii ovttasbargat Kárášjoga historjáservviin čohket fáktáid, muitalusaid, muittuid ja luđiid Kárášjoga govvamateriálaide.

Leat dál viimmat álmmohan 30 gova čájáhusas “Jođi buoret go oru - Det er bedre å være på reise enn å være i ro" mii čájehuvvui Sámi Dáiddaguovddážis geasset 2020.

Loga maiddái dán jagáš Kárášjoga jahkegirjji (2020) mii lea vuovdinmássii, historjásearvi lea joatkán bargguin Elisabeth Meyer čoakkáldagain, earet eará fokuseren Váljoga guovllu.

Prosjektet "Elisabeth Meyer i samiske områder" handler om arbeidet med å identifisere bildesamlingen etter fotograf Elisabeth Meyer. Vi har samarbeidet med Karasjok historielag som har innsamlet fakta, historier, minner og joik knyttet til bildematerialet fra Karasjok.

Nå kan vi endelig publisere de 30 bildene fra utstillingen Jođi buoret go oru - Det er bedre å være på reise enn å være i ro" som ble vist på Senter for samisk samtidskunst sommeren 2020.

Les også årets utgave av Karasjok Årbok (2020) som er kommet i salg, her har historielaget fortsatt arbeidet med samlingen til Elisabeth Meyer, blant annet med fokus på Valjok.

Boahtte jagi joatkit Guovdageainnu historjáservviin dovddiidahttinbarggu ja mii illudat bohttosiidda Guovdageainnu govvačoakkáldaga barggus.

Romssa ja Finnmárkku fylkkagirjerádjosa govvavuorkká giitá buot muitaleddjiid geat leat mielváikkuhan juohke beaivvi dán dehálaš govvačoakkáldaga dovddiidahttinbargui ja sávvat maiddái ráfálaš juovlabássiid.

Háliidat go váikkuhit ođđa dieđuide? Ráhkat geavaheaddjiprofiilla Digitalt museum:ii ja čálát iežat fuomášumiid midjiide fuomášupmeruvttui! Buot áššáiguoskevaš dieđut govaid birra álmmuhat dađistaga.

Neste år fortsetter identifiseringsarbeidet i Kautokeino historielag og vi gleder oss til å se resultatet av deres arbeid med bildesamlingen fra Kautokeino.

Fotoarkivet i Troms og Finnmark fylkesbibliotek takker samtidig alle informanter som medvirker hver eneste dag til det viktige identifiseringsarbeidet i våre fotosamlinger og ønsker samtlige en fredelig julehøytid.

Ønsker DU å bidra med nye opplysninger? Da oppretter du ganske enkelt en brukerprofili Digitalt museum og sender dine kommentarer til oss i kommentarfeltet! All relevant informasjon vi får om bilder blir lagt til teksten fortløpende.

Order this image

Share to