Portalplanker fra Fåberg stavkirke

Foto: Camilla Damgård, Maihaugen

Portalene til stavkirka på Fåberg hadde ranker bebodd med løver og drager. Dette motivet finner vi i romansk kunst, blant annet i engelske håndskrevne manuskripter. Motivet er en del av en felles europeisk formverden.

Foto: Ellen C. Holte, KHM

Portalen til Fåberg stavkirke var av samme type som vi finner i flere av kirkene i Sogn og Valdres. På hver side av døren er det en ranke som vokser opp fra kjeften på et løvehode. Små drager klatrer i rankene. Over døråpningen finner vi tre store drager. De to ytterste angriper den i midten. Dette er den vanligste dekoren og finnes på en tredel av de bevarte stavkirkeportalene.

Rankene finner vi igjen i romansk kunst ellers i Europa, men de tre dragene på toppen av portalen er ikke vanlig utenfor Norge. Trolig er denne dekoren videreført fra førkristen, norrøn treskjærerkunst.

Fåberg stavkirke er borte. Fåbergingene rev den da de bygde den nye korskirken omkring 1720. Stavkirka var bygd i siste halvdel av 1100-tallet. Bygdefolket tok vare på de rikt dekorerte portalplankene. De var for fine til å kastes.

En stavkirke har vanligvis tre portaler: En hovedinngang på vestveggen, en portal på sørveggen og prestens inngang i koret. Noen kirker har også en inngang på nordsiden i skipet. Disse plankene stammer trolig fra vestportalen.

I middelalderen (1030–1537) var det trolig mer enn 2000 stavkirker i Norge. Nå er mindre enn 30 igjen, men nesten 140 stavkirkeportaler er bevart. De har ofte en rikt utskåret dekor. Merkelig nok har bare to av de bevarte portalene typisk kristne motiver.

Portalplanker C3003 a-b og C3004 b. Innlånt fra Kulturhistorisk museum.

Portal II fra Fåberg stavkirke

Siste halvdel av 1100-tallet

Lengde 252 cm, bredde 45 cm

Tegningen over viser portalen til Hedalen stavkirke i Valdres. Den viser hvordan en komplett portal av Sogn-Valdres-typen ser ut, og portalen på Fåberg framsto ganske lik denne før kirka ble revet tidlig på 1700-tallet.

IMPULSER - Gjennom tid og over landegrenser

Gjenstandene vises i Maihaugens basisutstilling "IMPULSER - gjennom tid og over landegrenser". Et gjennomgående tema i utstillingen er kulturell utveksling over landegrenser. Både i tekstiler og i treskurd ser vi påvirkningen utenfra, for eksempel i rike akantusskjæringer eller silkebrokader. Impulsene har kommet enten ved at folk har krysset grenser, eller gjennom handel og import. Det ga inspirasjon til særegne uttrykk i møte med bygdehåndverkere, kunstnere, lokal materialbruk og økonomi. Påvirkningen gikk på tilsvarende måte ut av regionen gjennom eksport av varer og ideer.

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to