Gullgubber fra Åker og Hov

Gullgubbe fra Åker Foto: Ellen C. Holte, KHM

Gullgubber forekommer bare i Skandinavia. De dateres til merovingertid, (ca. 550–800 e. Kr.). Funn på Hov ved Lillehammer og Åker ved Hamar knytter Mjøsområdet til et nettverk av maktsentra i Skandinavia.

En av gullgubbene fra Hov i Lillehammer Foto: Ellen C. Holte, KHM

Gullgubben er en liten figur stemplet inn i en tynn gullplate, knappe centimeteren høy. De 29 gullgubbene fra gården Hov er et stort arkeologisk funn. I hele Norge er det funnet færre enn 100, og Hov er det stedet hvor det er funnet flest. På Åker er det funnet to. Funnene bekrefter at de to gårdene var viktige i yngre jernalder. Stolpehull i bakken på Hov viser at det har stått et minst 15 meter langt kulthus der. Kraftige stolper på 40 cm i diameter bar taket på bygningen.

Et par, en kvinne og en mann, er det vanligste motivet på gullgubbene i Norge. En vanlig tolkning er at motivet symboliserer det hellige bryllupet mellom guden Frøy og jotunkvinnen Gerd. Kvadet Skirnismål i diktsamlingen Den eldre Edda (skrevet ned på 1200-tallet) forteller denne historien. En hensikt med gullgubbene kan ha vært å sikre en rik avling. Motivet kan også ha vært en framstilling av det mytiske paret som danner utspring for en fyrsteætt. Ynglingeætten var det eldste kjente skandinaviske herskerdynastiet. Ynglingene regnet sitt opphav tilbake til den mytiske kong Fjolne, sønn av Gerd og Frøy. Gullgubbene kan ha fungert som offergaver ved spesielle ritualer. Tilreisende kunne identifisere seg som en del av herskerklassen ved å ha en slik figur.

Flere av gullgubbene fra Åker og Hov har tydelige parmotiv. Motivet er presset inn i gullplaten med et stempel. Det går an å skimte detaljer i klesdraktene. På venstre side står en mannsfigur med knekort drakt. Til høyre står en kvinnefigur med fotsid serk.

Gullgubber C38680 b og C62118/1 - Innlånt fra Kulturhistorisk museum

Hov i Lillehammer / Åker i Hamar

Merovingertid (ca. 550–800 e. Kr.)

Høyde 11 mm, bredde 10 mm

IMPULSER - Gjennom tid og over landegrenser

Gjenstandene vises i Maihaugens basisutstilling "IMPULSER - gjennom tid og over landegrenser". Et gjennomgående tema i utstillingen er kulturell utveksling over landegrenser. Både i tekstiler og i treskurd ser vi påvirkningen utenfra, for eksempel i rike akantusskjæringer eller silkebrokader. Impulsene har kommet enten ved at folk har krysset grenser, eller gjennom handel og import. Det ga inspirasjon til særegne uttrykk i møte med bygdehåndverkere, kunstnere, lokal materialbruk og økonomi. Påvirkningen gikk på tilsvarende måte ut av regionen gjennom eksport av varer og ideer.

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to