Finlendere i Finnmark

Arkivdagen 2017

Finlendere i Finnmark

Fotoutstillingen "Finlendere i Finnmark" er produsert til den nordiske Arkivdagen 2017 av Finnmark fylkesbibliotek. Utstillingen markerer Finlands 100-årsjubileum, og på en unik og geografisk spesifikk måte viser den at finlenderne har vært og er en viktig samfunnsgruppe i Finnmark. Gjennom personportretter ønskes det å gi ansikt til den finske nyinnvandringen og formidle utfordringene ved å leve som en språklig og kulturell minoritet i et naboland. Utstillingen berører også mulige endringer i etnisk identitet. Mister man sin opprinnelige identitet, eller blir identiteten forsterket i et fremmed land?

Fotoutstillingen inneholder 14 portretter av finlendere som bor i Finnmark. Fylkesbibliotekets fotograf Sonja Siltala har stått for fotografering og portrettering. Hun har utarbeidet utstillingen i form av diptyker, også kalt dobbelttavler. Hvert portrett består av to fotografier: det gamle fotografiet er tatt på tiden personen kom til Finnmark for første gang, mens det nye bildet er tatt i 2017. De eldste personene som deltar i prosjektet kom til Norge på 1960-tallet, de yngste rundt 2000. Gjennom å sette et gammelt fotografi ved siden av et nytt portrett skal diptyket formidle en personlig og til dels intim historie om et menneskes tidsreise.

Samtidig med portretteringen er det samlet inn personlige dokumenter, dagbøker, gamle fotografier og annet materiale til Finnmark fylkesbiblioteks foto- og privatarkiv. Materialet beviser tilstedeværelsen til denne innvandrergruppen, som det hittil er bevart lite eller ingen dokumentasjon om. I tillegg til Sonja Siltala har også Evy Andersen, Ida Kjeilen Thuv og Helena Maliniemi deltatt i prosjektet.

Bakgrunn

Finnmark er knyttet til Finland og det finske både med historiske, geografiske, befolkningsmessige og språklige bånd. Den kvenske/norskfinske befolkningen som vandret fra Nord-Finland og Nord-Sverige til Finnmark i løpet av flere hundre år utgjør et av de eldste båndene mellom Norge og Finland. Senere kom det flere hundre finske nyinnvandrere til Finnmarkskysten for å jobbe i den blomstrende fiskeindustrien, som trengte arbeidskraft. I tidsperioden 1960-80 var filetindustrien i Finnmark basert på finsk arbeidskraft, særlig finske kvinner. I tillegg til fiskeri- og sjømatnæringen har innslaget av finske nyinnvandrere vært spesielt stort i mekanisk industri, bygg- og anleggsbransjen og helsesektoren. I 1980 var det flere hundre finske skattebetalere i kystkommunene, flest i Vardø (400), Båtsfjord (340), Nordkapp (133) og Sør-Varanger (130). Noen av disse reiste tilbake til hjemlandet, mens andre ble godt etablert og bor her fortsatt, noen med norsk ektefelle og familie. I dag bor det flest finske statsborgere i Kautokeino, Karasjok, Tana, Nesseby og Sør-Varanger, men også mange i Kvalsund, Lebesby, Vadsø og Vardø. Alt i alt bor det i dag ca. 8000 finlendere i hele Norge.

Den over 700 km lange felles landegrensen mellom Norge og Finland har skapt kulturelle og språklige bånd og gjort kontakten enda tettere og viktigere. Det er stiftet lokale norsk-finske foreninger flere steder i Finnmark for å fremme finsk språk og finsk kultur, samt å øke det kulturelle og språklige samarbeidet med Finland.

Utstillingsbilder:

Sirkka A. Lotvonen Berg (Oulu) - Kongsfjord, 1966 / Vadsø, 2017 Gammelt foto: Privat album / Nytt foto: Sonja Siltala, Arkiv: Finnmark fylkesbibliotek
Tellervo Laine (Loimaa) med sønnen Herluf Nymoen - Vadsø, 1968 og 2017 Gammelt foto: Privat album / Nytt foto: Sonja Siltala, Arkiv: Finnmark fylkesbibliotek
Seija Pukari (Oulu) - Skarsvåg (Nordkapp), 1969 / Gaggavatn (Porsanger), 2017 Gammelt foto: Privat album / Nytt foto: Sonja Siltala, Arkiv: Finnmark fylkesbibliotek
Vilho Guttorm (Aittijoki, Utsjoki) - Skiippagurra, 1973 og 2017 Gammelt foto: Privat album / Nytt foto: Sonja Siltala, Arkiv: Finnmark fylkesbibliotek
Anja Johansen (Oulu) - Båtsfjord, 1975 og 2017 Gammelt foto: Privat album / Nytt foto: Sonja Siltala, Arkiv: Finnmark fylkesbibliotek
Maarit Garvo (Savukoski) - Vestre Jakobselv, 1976 og 2017 Gammelt foto: Privat album / Nytt foto: Sonja Siltala, Arkiv: Finnmark fylkesbibliotek
Antti Lukkari (Outakoski, Utsjoki) med datteren Anette Engvoll - Tana bru, 1977 og 2017 Gammelt foto: Privat album / Nytt foto: Sonja Siltala, Arkiv: Finnmark fylkesbibliotek
Hilja Bjerk (Törmänen, Ivalo) - Båtsfjord 1978 og 2017 Gammelt foto: Privat album / Nytt foto: Sonja Siltala, Arkiv: Finnmark fylkesbibliotek
Helena Maliniemi (Reisjärvi, Oulu) - Vardø, 1982 / Vadsø, 2017 Gammelt foto: Privat album / Nytt foto: Sonja Siltala, Arkiv: Finnmark fylkesbibliotek
Ari Anttila (Helsinki) - Vestre Jakobselv, 1985 / Vadsø, 2017 Gammelt foto: Privat album / Nytt foto: Sonja Siltala, Arkiv: Finnmark fylkesbibliotek
Anu Forselius (Vantaa) - Kautokeino, 1988 / Varangerbotn (Nesseby), 2017 Gammelt foto: Privat album / Nytt foto: Sonja Siltala, Arkiv: Finnmark fylkesbibliotek
Sonja Siltala (Helsinki) med datteren Venla Siltala - Golnes (Vadsø), 2001 og 2017 Gammelt/nytt foto: "Selvportrett", Arkiv: Finnmark fylkesbibliotek
Ari Pekka Guttorm (Nuvvus, Utsjoki) - Tanafjorden, 2003 / Karasjok, 2017 Gammelt foto: Privat album / Nytt foto: Sonja Siltala, Arkiv: Finnmark fylkesbibliotek
Timo Häyrynen (Haukipudas, Oulu) - Vadsø, 2003 og 2017 Gammelt foto: Laura Nissinen / Nytt foto: Sonja Siltala, Arkiv: Finnmark fylkesbibliotek

Utstillingen ble vist på Vadsø bibliotek og i Porsanger bibliotek november 2017 - januar 2018.

1 comment

  • Hvilket arbeide og en flott dokumentasjon! Har t.o.m. møtt mennesker jeg har møtt tidligere i mitt liv.

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to